NAJVEĆE POSLOVNO OKUPLJANJE ŽENA
U PODUZETNIŠTVU JUGOISTOČNE EUROPE

Zagreb, 08.03.2020.
KONGRESNI CENTAR PLAZA

Kongres organizira Ženski poduzetnički centarcentar, najveća nevladina nepolitična asocijacija u jugoistočnoj Europi koja okuplja poduzetnice i poduzetnike kao i sve one koji će to tek postati
www.poduzetnica.hr

Sve informacije o kongresu možete dobiti na:
info@poduzetnica.hr

ili na kontakt telefon:
+385 (0)91 519 09 23