NAJVEĆE POSLOVNO OKUPLJANJE ŽENA
U PODUZETNIŠTVU JUGOISTOČNE EUROPE

Zagreb, 08.03.2020.
PLAZA KONGRESNI CENTAR

DIJAMANTNI SPONZOR

ZLATNI SPONZORI

SREBRNI SPONZORI

BRONČANI SPONZORI

SPONZORI